صفحه اصلي  |  تیزر های تبلیغاتی  | گزارش آگهی  |  سي دي كاتالوگ  | موزيك ويدئو  |  تجهيزات  |  درباره ما   | تماس با ما
Farafilm


    امروزه همه ما مي خواهيم يك شبه ره صدساله بپيماييم
    آنانكه همت مردانه دارند كار و تلاش و صبر و بردباري پيشه مي كنند و در وادي عمل و تجربه به ظاهر موفق مي شوند. اما ساختارهاي زيربنايي و بن مايه هاي فكري سامان نخواهد گرفت مگر با علم و دانش و تركيب آن در وادي عمل.
    اين بخش از سايت كانون تبليغات، آگهي فرافيلم بر آن است تا با ارائه مباحث فيلم سازي (عكاسي و فيلمبرداري) گامي مثبت در راه ارتقاي سطح علمي علاقه مندان بردارد.
 

آرش دياني

تاريخ هنر
ارتباط جمعي
آشنايي با دوربين
ادبيات
نورپردازي
بازاريابي
فيلمبرداری