صفحه اصلي  |  تیزر های تبلیغاتی  | گزارش آگهی  |  سي دي كاتالوگ  | موزيك ويدئو  |  تجهيزات  |  درباره ما   | تماس با ما
کانون تبليغات و آگهی فرافيلم  

ضوابط انتشار آگهي نامه

حتما شما هم با "آگهي نامه" سر و کار داشته ايد. يا مخاطب آن بوده ايد يا در آن آگهي داده ايد و يا اينکه خود ناشر يک آگهي نامه بوده ايد.
در زير مقررات قانوني تهيه و توزيع کتابچه هاي حاوي "آگهي" مصوب "کميته مرکزي سازمانهاي تبليغات کشور" تقديم مي گردد:

دستورالعمل‌ اجرايي‌ نحوه‌ صدور وانتشار برگه‌هاي‌ تبليغاتي‌ يا آگهي‌ نامه‌ توسط‌
كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌«مصوب‌ جلسه‌ بيست‌ و نهم‌ كميته‌ مركزي سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور»

1- آگهي‌ نامه‌ عبارت‌ است‌ از هر نوع‌ فرآورده‌ چاپي‌ و محصول‌ تبليغاتي‌ اعم‌ از برگه‌، كاتالوگ‌، بروشور، راهنما، جزوه‌، و محصولات‌ مشابه‌ كه‌ با هدف‌ معرفي‌ و تبليغ‌ كالا يا خدمات‌ منتشر و در اين‌ دستورالعمل‌ به‌ اختصار آگهي‌نامه‌ ناميده‌ مي‌شود.

2ـ انتشار آگهي‌نامه‌ها تنها از سوي‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ داراي‌ مجوز از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ مجاز مي‌باشد.

3- چاپ‌ موارد مذكور در بند 1 از سوي‌ كانون‌هاي‌ تبليغاتي‌ كه‌ تداعي‌ كننده‌ نشريه‌ داراي‌ مجوز باشد مانند ذكر عنوان‌ نشريه‌، دوره‌ انتشار و شماره‌ مسلسل‌ ممنوع‌ مي‌باشد. اما ذكر نام‌، ماه‌ و سال‌ يا فصل‌ و سال‌ بلامانع‌ است‌.

4- مطالب‌ مندرج‌ در آگهي‌ نامه‌ها منحصراً بايد به‌ آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ اختصاص‌ يابد و چاپ‌ هرگونه‌ مطلب‌ اعم‌ از خبر، گزارش‌، مصاحبه‌، تفسير و مقاله‌ در آگهي‌ نامه‌ كه‌ از منابع‌ غير موثق‌ نقل‌ شده‌ يا استفاده‌ ابزاري‌ از زن‌ و مرد را تداعي‌ كند ممنوع‌ است‌.

تبصره‌: درج‌ پيام‌هاي‌ عام‌ المنفعه‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ نظير مسائل‌ مربوط‌ به‌ رعايت‌ بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌، رعايت‌ صرفه‌ جويي‌ در مصرف‌ آب‌ و انرژي‌، احترام‌ به‌ حقوِ ديگران‌ و اشاعه‌ فرهنگ‌ ملي‌ و اسلامي‌ با ذكر منبع‌ يا منابع‌ بلامانع‌ است‌.

5- درج‌ آگهي‌هاي‌ احزاب‌ و نهادهاي‌ سياسي‌ و آگهي‌ نامزدهاي‌ انتخاباتي‌ در آگهي‌نامه‌ ممنوع‌ است‌ و درج‌ آگهي‌هاي‌ دولتي‌ مانند مناقصه‌ها و مزايده‌ها و موارد مربوط‌ به‌ حصر وراثت‌ و ثبت‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ در آگهي‌ نامه‌ها نيز نبايد با قانون‌ مغايرت‌ داشته‌ و صرفاً با مجوز مراجع‌ ذيصلاح‌ امكانپذير است‌.

6- در عنوان‌ آگهي‌ نامه‌ بايد نام‌ كانون‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ نوشته‌ شده‌ باشد و اضافه‌ كردن‌ هر عنوان‌ ديگر مانند ويژه‌ نامه‌، پيش‌ شماره‌، فوِ العاده‌ و عناوين‌ مشابه‌ ممنوع‌ است‌.

7- آگهي‌نامه‌ بايد داراي‌ شناسنامه‌اي‌ باشد كه‌ در آن‌ نام‌ كانون‌ و شماره‌ پروانه‌ فعاليت‌، نشاني‌ كانون‌، شماره‌ تلفن‌ و حوزه‌ فعاليت‌ يا تحت‌ پوشش‌ و نام‌ چاپخانه‌ در آن‌ درج‌ شود. توزيع‌ آگهي‌ نامه‌ بطور رايگان‌ انجام‌ مي‌شود.

8- كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ در درج‌ آگهي‌ها موظف‌ هستند علاوه‌ بر رعايت‌ مواد 11، 12، 13، 14، 15 و 17 آئين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌، بندهاي‌ ماده‌ 3 دستورالعمل‌ اجرايي‌ مصوب‌ جلسه‌ مورخ‌ 11/2/79 كميته‌ مركزي‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور را نيز رعايت‌ كنند.

9- كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ موظف‌ هستند تعداد 2 نسخه‌ از آگهي‌ نامه‌ها را به‌ اداره‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ شهر محل‌ فعاليت‌ خود تحويل‌ دهند.

اين‌ دستورالعمل‌ در 9 بند و يك‌ تبصره‌ در تاريخ‌ 12/5/1382 جلسه‌ بيست‌ و نهم‌ كميته‌ مركزي‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ كشور به‌ تصويب‌ رسيد و كليه‌ مقررات‌ داخلي‌ مغاير لغو مي‌شو