صفحه اصلي  |  تیزر های تبلیغاتی  | گزارش آگهی  |  سي دي كاتالوگ  | موزيك ويدئو  |  تجهيزات  |  درباره ما   | تماس با ما
Farafilm - TV Commercial - Teaser - Pishgaman e andisheh shargh institute


موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز

  

اطلاع رسان : گزینش و تهیه متن کامل مقالات علمی

اگر چه اینترنت اغلب به عنوان یک منبع اطلاعاتی ارزشمند مطرح می باشد ، ولی کاربر با اعلام نیاز خود و درخواست جستجو با سه مشکل روبرو می شو د:

1-تعداد بیش از نياز آدرس منابع اطلاعاتی بازیابی می شود که بررسی و گزینش موارد مناسب از آنها بسیار وقت گیر ، گیج کنند ه و در بسیاری موارد بسیار پیچیده و تخصصی است .

2-در اينترنت میزان بسیار زیادی اطلاعات به درد نخور و غیر مفید وجود دارد که هر کسی به عنوان مولف و
ناشراثر خود می توانسته آنهارا در اینترنت قرار دهد . سایت صفحات غیرمفید www.go2net.com/useless
شما را از میزان منابع غیر مفید ی که د رحال حاضر موجود هستند ، آگاه می کند .

3-بیشتر اطلاعات دسترس پذیر از اینترنت ، نه تنها غیر مفید ، بلکه ممکن است نادرست یا گمراه کننده نیز باشند ،این مورد ، به ویژه در ارتباط با اطلاعا ت پزشکی ، آمار و ارقام و گزارشهای تحقیقاتی غیر معتبر ، می تواند نگران کننده باشد .

در چنین شرایطی یافتن اطلاعات با کیفیت علمی در اینترنت به کاری تخصصی و و قت گیر تبدیل می شود که هم به لحاظ هزینه فرصت و هم به لحاظ اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات با کیفیت برای فعالیتهای علمی ، یاری طلبی از واسطه های اطلاعاتی را موجه می سازد .

بخش اطلاع رسانی موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز به عنوان حلقه ارتباطی بین نیاز اطلاعاتی کاربران و اطلاعات با کیفیت موجود در اینترنت ، خرسند است تا با دریافت نیاز اطلاعاتی شما ، مسئولیت جستجوی اطلاعات با کیفیت بالا ، پالایش منابع و ارزیابی منابع اطلاعاتی که بازیابی می شود را برعهده گیرد و متن کامل نوشته های فارسی یاغیر فارسی را به صورت چاپی یا الكترونيكي روی دیسکت یا انتقال به آدرس الکترونیکی در اختیار شما قرار دهد. براي دريافت خدمات اطلاع رساني اينجا را كليك كنيد

 

مشاوره و راهنمای پیش طرح پایان نامه تحصیلاتی تکمیلی

گرچه پرداختن به پژوهش فعالیتی بسیار لذت بخش است ، اما ، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی محققان ، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها ، صرف یافتن موضوع با ارزش و قابل اجرا در محدوده زمانی مشخص و تنظیم پیش طرح تحقیق  (proposal) می شود . این مرحله گاه برای دوره های کارشناسی ارشد بیش ازشش ماه و برای دوره های دکتری بیش از یکسال به طول می انجامد .گرچه گاه به گاه فهرستی از عناوین تحقیقاتی مورد نیاز توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، منتشر می شود ، اما بین در اختیار داشتن عنوان و تهیه پیش طرح تحقیق مورد قبول سازمان تامین کننده اعتبار یا تصویب کننده اجرای طرح ، فاصله زیاد و گاه رنج آوری وجود دارد .

موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز خرسند است که باحمایت استادان و پژوهندگان باسابقه دانشگاهی شما را در یافتن موضوعی دندان گیر، قابل اجرا در محدوده مشخص و متکی به منابع علمی یاری کند . هدایت شما د رتنظیم متن پیش طرح پایان نامه تحصیلات تکمیلی یا پیش طرح تحقیق مورد نیاز سازمان تامین کننده اعتبار، بخش دیگری ازخدماتی است که در صورت تمایل ارائه می شود .بازیابی وارائه متن کامل نوشته های علمی فارسی و غیر فارسی برای استفاده در پایان نامه یا در پژوهش و نیز در راهنمایی در شیوه تنظیم داده ها ، ورود داده ها به نرم افزار آماری مناسب و پیشنهاد یا به کارگیری فرمولهای آماری مناسب برای تحلیل داده ها ، بخش دیگری از خدماتی است که موسسه دانشورز از ارائه آن خرسند می شود (برای اطلاعا ت بیشتر در این مورد لطفا" با شماره 09151101141 تماس بگيريد).

مجری و ناظر طرح های تحقیقاتی سازمانها ، ادارات و اشخاص

آگاهی از تمایل سازمانها، ادارات و افراد به واگذاری اجرای طرح های تحقیقاتی، به ویژه طرحهای تحقیقاتی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، تهیه و ارائه پیش طرح به سازمانها ی سفارش دهنده برای تصویب و اجرای طرح پس از تصویب یکی از برنامه های موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز است . در این مورد از تجربه ، و هدایت استادان دانشگاه و محققان با سابقه دانشگاهی و غیر دانشگاهی بهره گرفته میشود.

این موسسه خود نیز طرحهای سود مند را شناسایی و برای تصویب در اختیار سازمانهای دولتی و غیر دولتی قرار می دهد تا پس از تصویب آنرا اجرا کند .
مطالعه اهداف و شرایط سازمانها و تهیه فهرستی از طرحهای تحقیقاتی که اجراي آن می تواند بخشی از دشواریهای سازمانها را برطرف سازد ، فعالیتهای سازمان را ارتقا ءدهد یا بر در آمد سازمان بیافزاید ، بخش دیگری از مسئولیتهایی است که از پذیرش آنها استقبال می شود .
نظارت براجرای علمی طرح های تحقیقاتی واگذار شده به افراد یا سازمانها بخش دیگری از فعالیتهای این موسسه است .
از همه موسسات و سازمانهایی که عناوین خاص تحقیقاتی تهیه کرده اند و اجرای مناسب را مورد حمایت مالی قرار میدهند دعوت می شود تا با ارسال نسخه ای چاپی از عناوین طرحهای تحقیقاتی و یا ارسال نسخه ای الکترونیکی از عناوین به آدرس الکترونیکی این موسسه امکان بررسی عناوین وارائه پیشنهاد طرح را برای این موسسه فراهم آورند .فهرستهایی که در اختیار این موسسه قرار گیرد در پایگاه اطلاعاتی عناوین تحقیقاتی مورد حمایت سازمانها قرار داده می شود تادیگران نیز بااطلاع از آنها پیشنهاد خود را برای اجرا طرح به موسسه یاسازمانها مربوطه ارائه دهند.  (برای اطلاعا ت بیشتر در این مورد لطفا" با شماره 09151101141 تماس بگيريد).

آموزشها ى كلاسى ، ‌كارگاههاي آموزشى

مديران اين موسسه باور دارند كه افراد تحصيل كرده به معناي عام آن ( ديپلم و بالاتر )‌ تمايل دارند تا انديشه هاى مبتنى‌ بر مطالعات و تجربيات خود را به صورت شفاهى و بويژه كتبى در معرض ديد ديگران قرار دهند. براي اين كه هر يك از اين دو شيوه به موفقيت انجامد ،‌ آگاهى و به كار گيري اصول و قواعد خاص رايج در اين دو فعاليت الزامى است . مهمترين اين اصول : اصول ارتباط بين فردى و ارتباط بين فرد و اجتماع است .
نكته مهم در ارتباط بين فردى فهم درست ديگرى و تاثيرگذارى مثبت بر ديگرى است. نكته مهم در ارتباط بين فرد و جمع شفاهى جلب مخاطبان به انديشه هايى است كه گوينده مطرح مي كند و كسب اطمينان از تاثير مثبت بيان شده ها ست .
نكته مهم در ارتباط بين فردى و جمعى كتبى ، داشتن انديشه يا انديشه هاي قابل طرح ، ‌ سازمان دهي درست مطالب ،‌ تاكيد بر انسجام مطالب و از همه مهمتر توان انتقال انديشه ها به مدد زبانى رسا و سليس است .

موارد بالا را مي توان زير چهارعنوان دسته بندي كرد:
آئين علمى ارتباط انسانى
آئين علمي انديشى
آئين علمي نويسى
آئين سخنرانى

در هر يك از عناوين بالا مباحث علمى خاصى وجود دارد كه يادگيري و بهره گيرى از آنها توان انسانها را در شناخت، درك و تفكر منتقدانه واقعيات و پتانسيل انتقال آنها را به ديگران بالا مي برد.
اين مباحث علمى در جامعه دانشگاهى ،‌ جامعه دانش پژوهى ، جامعه نويسندگان و مترجمان، جامعه خبرنگاران و روزنامه نگاران و جامعه نقادان اجتماعى ، با عناوين مرور نوشتار ( literature reviw) ، روشهاي تحقيق ، بهره گيرى از آمار براي تحليلها داده هاى تحقيق و علمي نويسى در تهيه گزارش مورد مطالعه و تدريس قرار مي گيرند.
بنا بر موارد بالا ارائه كارگاههاى آموزشي زير بخشى از اهداف آموزشى موسسه... دانشورز است :

كارگاه سواد اطلاعاتي
هدف اصلى اين گارگاه تقويت قابليتهاي زيردر تعليم گيرندگادن است :

- تشخيص ماهييت و گستره ى اطلاعات مورد نياز
- دستيابى موثر و كارآمد به اطلاعات مورد نياز
- ارزيابي منتقدانه اطلاعات و ماخذ آن و تلفيق اطلاعات انتخاب شده با مبناي دانشى و نظام ارزشى فرد
- استفاده موثر از اطلاعات براى انجام يك مقصود خاص ،‌به صورت انفرادى يا به عنوان عضوى از يك گروه
- درك بسيار از موضوعات اقتصادى ،‌ حقوقى و اجتماعى مربوط به استفاده از اطلاعات و رعايت اصول اخلاقى و قانونى د ر دسترسى به اطلاعات و استفاده از آن

كار گاه روشهاي تحقيق درعلوم اجتماعى و انسانى
هدف اصلي اين كارگاه تقويت قابليتهاى زير در تعليم گيرندگان است :

- آشنايي با مفاهيم اوليه تحقق و پژوهش
- آشنايي با كليات روشهاى تحقيق كاربردى در در حوزه هاى متفاوت علوم اجتماعى و انسانى
- آشنايي با مفاهيم اخص مطرح در هر نوع تحقيق علمى ( شيوه هاي شكل د هى بنيانهاى نظرى براي تحقيق، شيوه هاى نمونه گيرى و تعيين حچم نمونه ، شيوه هاى ساخت ابزارهاي اندازه گيرىىي براي متغيرهاى ناملموس ، شيوه هاى سنجش روايى و پايايى ابزارهاي ساخته شده براي كسب اطلاعات در باره متغير هاي ناملموس ، شيوه هاي خاص تصميم گيرى و به كارگيرى مناسبترين آزمون داده هاى آمارى ، شيو ه هاى اجراى تحليل هاي آمارى با نرم افزار SPSS ، شيو ه هاي خاص نوشتن گزارش تحقيق

كارگاه آئين نگارش علمى
هدف اصلي اين كارگاه تقويت قابليتهاي زير در نگارش مقاله يا كتاب در تعليم گيرندگان است :

- شيوه هاي گزينش موضوع
- شناسايي منابع معتبر مربوط به موضوع
- شيوه هاي يادداشت برداري در باره موضوع
- شيوه هاي تدوين رئوس مطالب
- تعيين مطالب اصلي و مطالب فرعى مربوط به هر مطلب اصلى
- ثبت درست مشخصات منابع مورد بررسى
- استفاده درست از علائم سجاوندى
- نكات اصلي در ويراستارى علمى و ادبى مقاله يا كتاب

كارگاه نشر كتاب و مجله
هدف اصلي اين كارگاه تقويت قابليتهاي زير در تعليم گيرندگان است :

- آگاهى و تسلط در فراهم آورى ملزومات اوليه براي نشر كتاب يا مقاله علمى
- تشخيص مطالبى كه مي توان به عنوان كتاب يا مقاله منتشر شود
- تشخيص ويژگيهاى محتوايى مقاله و كتاب قابل نشر
- تشخيص چوبهاى محتوايى و ساختارى مقاله يا كتاب قابل نشر
- تشخيص قابليت هاي حروفچينى و صفحه آرايى بخشهاي مختلف مقاله يا كتاب قابل نشر
- برقرارى ارتباط با سردبيران و ناشران و مهارت در ارائه متن خوش محتواى و خوش شكل ( مقاله يا كتاب ) به ناشر
- درك فرآيند نشر مقاله و كتاب و پيگيري مبتني بر آگاهى از اين فرآيند براي مراحل مختلف نشر
- تشخيص موادى مناسبى كه كيفيت ظاهرى و كيفيت محتوايى متن را تضمين مي كند
- تنظيم قرار داد با ناشر
- معرفى اثر خود به جامعه علمى با استفاده از شيوه هاى اطلاع رسانى مناسب

كارگاه نرم افزارآماري SPSS
هدف اصلي اين كارگاه تقويت قابليتهاى زير در تعليم گيرندگان است :

- آشنايي مختصر با آمار پارامترى و ناپارامترى
- آشنايي با قابليتهاي كلي نرم افزار SPSS
- آشنايي با قابليتهاي خاص نرم افزار SPSS
- آشنايي با شيوه هاي تعريف د اده ها
- آشنايي با شيوه هاى درون داد داده ها
- آشنايي با شيوهاي اجراى آزمون روى داده ها
- - آشنايي با كاربرد فرمولهاى مناسب براي تحليل د اده هاي مبتنى بر مقياسهاي متفاوت
- آشنايي با برگرفت برون داد ها و درك معانى آنها


فعاليتها ى انتشارات
مديران موسسه ... دنشورز باور دارند كه در خراسان توانائيهاي بالقوه زيادي براي نشر مقاله ،‌ مجله و كتاب وجود دارد. اما به دليل عدم اطلاع رساني مناسب بخش قابل توجهي از اين توانائيها يي امكان بروز نمي يابند. براين اساس هرگاه اطلاع رساني مناسب درباره اينكه :
چه مقاله اي مناسب چه مجله اي است
زمينه مناسب راه اندازي چه مجله اي خالي است
چه كتابي مورد استقبال كدام خوانندگان و كدام ناشران است
انجام گيرد ،‌شاهد نشر مقالات ،‌مجلات و كتابهاي بيشتري در خراسان خواهيم بود. بر اين اسا س موسسه ... د انشورز افزون بر اين كه اينگونه اطلاع رسانيها را بر عهده مي گيرد،‌خود نيز با مجوز نشر انتشارات كتابخانه رايانه اي خود نيز به سه شكل زير به انتشار كتاب مي پردازد:
1. نشر كتاب با سرمايه انتشارات كتابخانه رايانه اي
2. نشر كتاب با سرمايه مولف و انتشارات كتابخانه رايانه اي
3. نشر كتاب با سرمايه مولف توسط انتشارات كتابخانه رايانه اي

اين انتشارات تا بحال 26 عنوان كتاب با شيوه اول، 2 عنوان با شيوه دوم و 6 عنوان با شيوه سوم منتشر كرده است . بيشترين عناوين گروه اول در حوزه كتابداري و اطلاع رساني است . در زير مشخصات كتابهايي كه اين انتشارات منتشر كرده است ، آورده شده است:

آنگونه كه از فهرست زير بر مي آيد بيشترين كتابهايى كه اين موسسه منتشر كرده است ،‌كتابهاي علمى و كتابهايى درسى است .
از شما نيز دعوت مي شود تا براى نشر كتابهاى خود با مدير مسئول انتشارات كتابخانه رايانه اي تلفن 09151101141 تماس بگيريد .

فهرست كتابهاي منتشرشده انتشارات كتابخانه رايانه اي

ديتمن ، هلنا. آموزش آسان و گام به گام رده بندي كنگره . نوشته هلنا ديتمن و جين هاردي . ترجمه فاطمه نبوي . مشهد :‌انتشارات كتابخانه رايانه اي ،‌1385. 238 ص. ، 23000 ريال.

سما ،‌ كلاس سيجت . مقدمه اي بر تئوري ناپارامتريك ستوال و پاسخ . نوشته كلاس سيجت سما و ايو دبليود. مولن آير. ترجمه سليمان ذوالفقار نسب . مشهد : انتشارات كتابخانه رايانه اي ، 1385. 248 ص. همراه با لوح فشرده 28000 ريال

زندگينامه كتابداران خراسان. زير نظر هادي شريف مقدم . مشهد :‌انتشارات كتابخانه رايانه اي ،‌1385. 204، 2000 ريال
الكس مك ميلان . بهترين كارآفرين باشيد. ترجمه دكتر مصطفي كاظمي و مجتبي كفاشان. مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه اي ، 1385. 155 ص. 15000 ريال.

كفاشان ،‌مجتبي . مديريت تغيير در كتابخانه ها ،‌چالشهاي سده 21. ويراستار محمد حسين دياني . مشهد: انتشارات كتابخانه رايانه اي ، 1385. 104 ص. 10000 ريال.

مهراد ، حعفر. معناشناسي و بازيابي اطلاعات . ترجمه و تاليف جعفر . مهراد و محمد رضا فلاحتي فومني . مشهد "‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي،‌1384 . 225 ص. 20000ريال .

ديويد ا. گراسمن. بازيابي اطلاعات ، الگوريتم ها و روش هاي آکتشافي . تاليف ديود ا. گراسمن ،‌افير فريدر ؛ ترجمه جعفر مهراد ،‌سارا کليني . مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي ،‌1384. 413 ص. 40000 ريال.

حميد رهباردار. سنجش پرونده اي :‌پوشه کار،‌ارزشيابي کيفي _ توصيفي . مشهد :‌کتابخانه رايانه اي ،‌1384. 66 ص. 6000 ريال .

محمد حسين دياني روشهاي تحقيق در کتابداري . مشهد:‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ، چاپ دوم 1384 . 167 ص. 16000 ريال .

محمد حسين دياني. چکيده پايان نامه هاي تخصصي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. مشهد: انتشارات کتابخانه منطقه علوم و تکنولوژي و انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌1384. 416 ص . 35000 ريال

استوارت . د. لي . مجموعه سازي منابع الکترونيکي (‌راهنماي عملي ). ترجمه محمد زره ساز – عليرضا اسفندياري مقدم . ويراستار محمد حسين دياني . مشهد: انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌1383. 154ص . 15000 ريال.

ريچار اي . رابين . مباني علوم کتابداري و اطلاع رساني . ترجمه مهدي خادميان . ويراستار محمد حسين دياني . مشهد :‌انتشارت کتابخانه رايانه اي ،‌1383 534 ص. 45000 ريال .

شيوا فرجي . بيماريهاي واگير. علائم ،‌شيوه هاي درمان ،‌کنترل و پيشگيري . مشهد : انتشارات کتابخانه رايانه اي ، 1383 . 36 ص. 5000 ريال .

محمد حسين دياني . اصول و خدمات مرجع در کتابخانه هاي و مراکز اطلاع رساني . مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌ ویرایش دوم ، 1385 ، 18000 ريال .

آليسون کوک . راهنماي يافتن اطلاعات با کيفيت در اينترنت . ترجمه مهدي خادميان. ويراستار محمد حسين دياني . مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌1382. 262 ص. چاپ دوم ، 1385 22000 ريال .

محمد حسين دياني . گلوگاههاي پژوهش در علوم اجتماعی . مشهد : انتشارات کتابخانه رايانه اي ، 1382. 188 ص. چاپ دوم ، 1385، 15000 ريال.

تيلور،‌آرلين جي. سازمان دهي اطلاعات . ترجمه محمد حسين دياني . مشهد : کتابخانه رايانه اي ،‌1381 . 320 ص. 20000 ريال .

محمد حسين دياني . داده پردازي براي کتابداران و اطلاع رسانان . مشهد:‌کتابخانه رايانه اي ،‌1381 . 129ص. 9000 ريال .

بروس آر کينگما. اقتصاد اطلاعات . ترجمه محمد حسين دياني و کبري سقاء پيرمرد. مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌1380 . 220 ص. 11000 ريال .

ار. ج . هارتلي و ديگران . اصول و روشهاي جستجوي پيوسته . ترجمه زاهد بيگدلي . مشهد : انتشارات کتابخانه رايانه اي ،‌1381 . 306 ص. 20000 ريال .

محمد حسين دياني . مباحث بنياني در کتابداري و اطلاع رساني در ايران . مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ، 1379 . 128ص. 9000 ريال .

محمد حسين دياني . سنجش خوانايي نوشته هاي فارسي ؛‌خوانا نويسي براي کودکان ، ‌نوسوادان و نوجوانان . مشهد :‌انتشارات کتابخانه رايانه اي ، 1379. 45 ص. 4000 ريال .

 

i n f o [at] d a n e s h v a r z . c o m